ขวดยา

ขวดยา


              

       ขวด 150 ซีซี สี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาเม็ดเกลียวฉีกขาด                     ขวด 1 Oz. แยมเกลียวล็อค                                           ขวด 100 cc. กลมสีชา ม้าศึก 

                          ราคา 5.10 ฿8.10 ฿                                           ราคา 4.30 ฿7.60 ฿                                                   ราคา 4.30 ฿7.90 ฿

        

         ขวด 100 ซีซี กลมขาวไหล่ลาด+ ฝาหมุนสีขาว                ขวด 100 ซีซี กลมยาเม็ดสีชา ปาก 35mm.                         ขวด 100 ซีซี ทรงรีใส #1065 

                         ราคา 4.70 ฿7.70 ฿                                              ราคา 7.10 ฿11.10 ฿                                               ราคา 7.50 ฿11.50 ฿

          

                   ขวด 100 ซีซี ยาฉีดสีใส                           ขวด 100 ซีซี สี่เหลี่ยมจตุรัส ยาเม็ดเกลียว+ฝาหมุนสีขาว    ขวด 100 ซีซี สี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาเม็ดเกลียวฉีกขาด 

                        ราคา 7.00 ฿10.00 ฿                                             ราคา 4.28 ฿7.28 ฿                                              ราคา 4.70 ฿7.70 ฿

 

 

      ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  1    2   3   4   5   6   7

 

Visitors: 502,334